چگونه جلوی حسادت را بگیریم؟ بخش سوم

بخش سوم: یادگیری اعتماد این بخش نیز شامل 4 گام و چند نکته است. پیشنهاد می کنیم قبل از خواندن این بخش، بخش اول و بخش دوم را نیز مطالعه نمایید. گام اول: اعتماد: گفتن این حرف بسیار ساده تر از عمل کردن به آن است. اگر شما خیلی حسودی می کنید احتمالا به این …

چگونه جلوی حسادت را بگیریم؟ بخش سوم ادامه »