در یک ازدواج خوب چه اتفاقی می افتد؟

  تحقیقات نشان داده اند که  مردم در یک ازدواج خوب  این “وظایف” روانی را کامل می کنند     جدایی عاطفی از خانواده ای که  شما در آن بزرگ شده اید این به معنی بیگانگی نیست ، بلکه به این معنی است که به اندازه کافی به طوری که هویت خود را جدا از …

در یک ازدواج خوب چه اتفاقی می افتد؟ ادامه »