فرزند نوجوان من قوانین را نادیده می گیرد، چه کار کنم؟

دختر نوجوان من به تازگی دیر به خانه می آید، مقررات رفت و آمد در خانه را رعایت نمی کند و حتی به تازگی حس می کنم بوی سیگار می دهد. چه کار کنم؟ بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که با فرزند خود صادقانه و بی پرده صحبت کنید. راجع به …

فرزند نوجوان من قوانین را نادیده می گیرد، چه کار کنم؟ ادامه »