حافظه کاذب چیست؟

حافظه کاذب یک واقعه یا حادثه  است که یک شخص به وضوح بخاطر می آورد اما در عالم واقع رخ نداده است. برای سالها این خاطرات غلط موضوع بحث های فراوان در زمینه های روانپزشکی و روانشناسی بوده است. بسیاری از مردم  فکر می کنند که کارکرد حافظه ضبط دقیق اطلاعات است، اما در واقع …

حافظه کاذب چیست؟ ادامه »