راهکارهایی طبیعی برای غلبه بر کاهش حافظه

از دست دادن حافظه بخشی از نگرانی های همراه با افزایش است. اینجا به راهکارهایی طبیعی برای تقویت توانایی های مغز آورده می شود: 1)    منظم غذا بخورید. مغز تنها 3-2 درصد از وزن بدن را به خود اختصاص داده است، اما 20 درصد از انرژی دریافتی شما اگر به آن برسد می تواند عملکرد …

راهکارهایی طبیعی برای غلبه بر کاهش حافظه ادامه »