پرسش اساسی : بی خوابی حاد یا مزمن!

اگر شما از بی خوابی کوتاه مدت رنج میبرید، شما احتمالا به درمان حرفه ای نیاز ندارید. اغلب، عادات خواب سالم و رعایت بهداشت خواب می تواند بیخوابی حاد خفیف را درمان کند. اگر شما در طول روز به دلیل کمبود خواب مشکل عملکرد دارید، دکتر شما ممکن است برای چند هفته قرص های خواب …

پرسش اساسی : بی خوابی حاد یا مزمن! ادامه »