داروهای ضد افسردگی: آیا در طول زمان تاثیرشان از بین می رود!!!

سوال: چند سال است که از فلوکستین (پروزاک) استفاده می کنم، اما به تازگی متوجه شده ام که دیگر همان تاثیر را روی من ندارد. آیا داروهای ضد افسردگی پس از چند وقت اثر خود را از دست می دهند؟ هنگامی که با مصرف داروی ضد افسردگی علایم بیماری بهبود می یابند، جهت جلوگیری از …

داروهای ضد افسردگی: آیا در طول زمان تاثیرشان از بین می رود!!! ادامه »