راه رفتن،جیغ کشیدن و حرف زدن در خواب

ارتباط بین اختلالات خواب و بیماریهای سیستم عصبی‎ برای بیشتر افراد، خواب دیدن یک پروسه ذهنی است ولی بعضی افراد در حین خواب، حرف میزنند،لگد میزنند راه میروند و… معمولاً این اختلال وقتی مورد توجه قرار میگیرد که سبب آسیب رساندن به خود فرد یا همبستر بیمار شود. این حالت نوعی اختلال خواب محسوب میشود …

راه رفتن،جیغ کشیدن و حرف زدن در خواب ادامه »