جوش های صورت می تواند انواع مختلفی داشته باشد

  اکنه معمولی آکنه شایع ترین بیماری پوست است که به صورت کومودون،پوسچول و اسکار مشخص میشود ، معمولا مخلوطی از ضایعات روی صورت ،شانه و پشت دیده میشود. اکنه کونگلوباتا فرم مزمن و شدیدا التهابی آکنه کیستیک می باشد ، ضایعات به صورت پاپول،پوسچول، کیستهای به هم پیوسته و آبسه هستند. آکنه فولمینانس شدیدترین …

جوش های صورت می تواند انواع مختلفی داشته باشد ادامه »