مقابله با گاز گرفتن کودکان خردسال

چگونه از  بروز گاز گرفتن پیشگیری کنید؟ *   در مورد اینکه  کودکتان چه موقع و چرا گاز می‌گیرد، فکر کنید. آیا وقتی کودکی در گروه بازی اسباب بازیش را از او می‌گیرد، این اتفاق می‌افتد؟ زمانی که بچه‌ها دور او جمع شده‌اند؟ و یا وقتی که می‌خواهید به نوزاد جدیدتان شیر بدهید؟  ممکن است معلم …

مقابله با گاز گرفتن کودکان خردسال ادامه »