آیا می توانیم جلوی بروز آلزایمر را بگیریم؟

هیچ راه شناخته شده قطعی برای جلوگیری از بیماری آلزایمر (AD ) وجود ندارد. با این حال، موسسه ملی کهنسالی ( NIA ) و موسسه ملی بهداشت (NIH)  آمریکا ، همراه با شرکت های داروسازی ، بنیادها و سازمان های غیر انتفاعی ، همه با هدف کاهش سرعت ، تأخیر، و جلوگیری از آلزایمر تحقیقات …

آیا می توانیم جلوی بروز آلزایمر را بگیریم؟ ادامه »