جراحی میگرن چیست ؟

روش های متفاوتی برای درمان میگرن وجود دارد و اخرین راه حل جراحی است . معمول ترین جرا حی های میگرن شامل جراحی عروق ,بستن مجرای اوال و ازاد سازی مکان ایجاد کننده درد  میباشد .در صورتی که درد میگرن در یک فرد به اندازه ای باشد که بر کل بدن وی تاثیر بگذارد ,روش …

جراحی میگرن چیست ؟ ادامه »