جراحی خروپف

جراحی خروپف و کلینیک خروپف

uvulopalatopharyngoplasty اوولوپالاتوفارنگوپلاستی | جراحی خروپف | جراحی خرخر

جراحی خروپف UPPP مخفف پزشکی برای uvulopalatopharyngoplasty است، جراحی که شامل حذف بافت نرم پشت گلو، از جمله زبان کوچک، تونسیل ها و گاهی اوقات بافت نرم در پشت گلو است. تنسیلکتومی و آدنوئیدکتومی گاهی اوقات طی همین جراحی و همزمان انجام می شود. این جراحی به منظور درمان آپنه انسدادی خواب انجام می شود، …

uvulopalatopharyngoplasty اوولوپالاتوفارنگوپلاستی | جراحی خروپف | جراحی خرخر ادامه »

خرخر شبانه | درمان خروپف | متخصص خروپف | جدیدترین درمان خروپف

علت خروپف و خرخر چیست؟ وقتی بعضی بخش های گلوی شما می لرزد، خروپف می کنید و این اتفاق تنها زمانی می افتد که خواب هستید. بخشی که در گلو می لرزد حلق نامیده می شود که درست پشت زبان قرار دارد. ماهیچه های زیادی این بخش را باز نگاه می دارند. اما وقتی می …

خرخر شبانه | درمان خروپف | متخصص خروپف | جدیدترین درمان خروپف ادامه »