جراحی انحراف ستون فقرات

جابجایی مهره ای | رتورلیتسیس و اسپوندیلولیستیس و راه های درمان آن

جابجایی مهره ای | رتورلیتسیس و اسپوندیلولیستیس و راه های درمان آن رتورلیتسیس چیست؟ رتورلیتسیس، یا لغزش رو به عقب مهره کمر، یکی از اختلالات غیر معمول مفاصل است. مهره، یک دیسک استخوانی کوچک است که از در کنار یکدیگر قرار گفتن آنها، ستون فقرات شکل می گیرد. مهره ها ، مجموعه ای از استخوان …

جابجایی مهره ای | رتورلیتسیس و اسپوندیلولیستیس و راه های درمان آن ادامه »

بهبودی فیوژن ستون فقرات

جراحی فیوژن ستون فقرات و عوارض آن

جراحی فیوژن ستون فقرات و عوارض آن فیوژن ستون فقرات چیست؟ فیوژن ستون فقرات روش جراحی است که دو یا چند مهره برای همیشه به یک استخوان سفت متصل می شوند، به نحوی که بین آنها فضایی وجود نخواهد داشت. مهره ها، استخوان های کوچک و به هم پیوسته ای هستند که ستون فقرات را …

جراحی فیوژن ستون فقرات و عوارض آن ادامه »