جدید ترین کتاب در زمینه زوج درمانی

معرفی کتاب زندگی مشترک و حد و مرزهایش

    معرفی کتاب زندگی مشترک و حد و مرز هایش نویسنده: دکتر هنری کلاود دکتر جتن تاون سند مترجم: فرناز فرود     موضوع اصلی کتاب زندگی مشترک و حد و مرزهایش عشق است. این کتاب اطلاعات کاربردی، نمونه های جدولها و پیشنهاد هایی را به شما ارائه می دهد تا بتوانید تعیین حد …

معرفی کتاب زندگی مشترک و حد و مرزهایش ادامه »

معرفی کتاب: ازدواج بدون شکست

اغلب تصور می کنند عشق خود به خود پایدار و بالنده می ماند و نیازی به باروری ندارد، در حالی که عشق با انتخاب مسئولانه و آگاهانه زوجین ادامه می یابد و رابطه بلندمدت عاشقانه همسران در سایه تلاش و داشتن پشتکار برای برآوردن نیازهای متقابل یکدیگر میسر است.