طب سنتی و طب مدرن

طب سنتی در ایران چندی است بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه نگاهی می اندازیم به مقاله ای از از دکتر کیارش آرامش، محقق انستیتو سلامت امریکا : برخی از اهالی شبه‌علم از نام “طب سنتی” یک سوءاستفاده‌ی رندانه می‌کنند: طوری جلوه می‌دهند که انگار دو نوع طب وجود دارد: طب مدرن و طب …

طب سنتی و طب مدرن ادامه »