ارتباط مصرف کافئین زیاد با وزوز گوش

  آیا شما یک فرد مبتلا به وزوز گوش هستید؟ بعد از مصرف چای یا قهوه این حالت در شما افزایش پیدا میکند؟ وزوز گوش سک ادراک زنگ در گوش انسان است در صورتی که هیچ صدای خارجی وجود ندارد . با توجه به تحقیقات جدید برگهام و بیمارستان زنان (BWH)، زنان با مصرف بالای …

ارتباط مصرف کافئین زیاد با وزوز گوش ادامه »