چگونه نام افراد را بهتر به خاطر بسپاریم؟

    چگونه نام افراد را بهتر به خاطر بسپاریم؟   بارها این اتفاق افتاده است که شما فرد آشنایی را ملاقات کرده اید و نام او به خاطرتان نمی آمد در زیر چند تکنیک ساده و آسان برای شما ذکر شده است: تکرار هنگامی که شما برای اولین بار کسی را ملاقات میکنید، فورا …

چگونه نام افراد را بهتر به خاطر بسپاریم؟ ادامه »