چگونه یک شنونده خوب باشیم؟

گوش دادن یک بخش اساسی ارتباط است و بسیار متفاوت از شنیدن است،گوش دادن یعنی درک مطالب گفته  شده و گسترش ظرفیت برای همدلی و تلاشی صادقانه گوش دادن مستلزم انجام اعمال مختلفی است که در زیر آورده شده است: گام (1) : یک دوست واقعی باشید بدون اینکه قضاوتی بکنید. شما سعی کنید خودتان …

چگونه یک شنونده خوب باشیم؟ ادامه »