آموزش تکنیک های کنترل خشم

  هدف اصلی این مقاله، شناخت ماهیت خشم، علل بروز خشم و عصبانیت و مقابله با مشکلات ناشی از آن است. پس از آن به بررسی تاثیرات خاطرات گذشته بر شدت عصبانیت و چگونگی کنترل و درمان آن می پردازد.   ماهیت خشم و عصبانیت عصبی شدن جزئی از شخصیت انسان است و واکنشی طبیعی …

آموزش تکنیک های کنترل خشم ادامه »