با این روش ها خشم تان را کنترل کنید

  با این روش ها خشم تان را کنترل کنید    آیا روزهایی وجود دارد که احساس میکنید عصبانی هستید؟ برخی از این تغییرات ممکن است باعث از بین رفتن بدنتان شود  همه هورمون هایی که در بدتان وجود دارد ممکن است باعث ایجاد تغییرات خلقی و احساسات اشتباه شوند. برخی از آن ممکن است …

با این روش ها خشم تان را کنترل کنید ادامه »