چگونه با اضطراب جدایی فرزندمان کنار بیاییم؟

  دور شدن از والدین برای برای هر کودکی بسیار استرس زاخواهد بود. هم چنین والدین نیز ممکن است به همان میزان نگران کودکانشان شوند. این موضوع برای خردسالان امری طبیعی است و آنان دیر یا زود از این مرحله می گذرند. اما چگونه باید به عنوان یک والد با این مرحله کنار بیاییم؟ در …

چگونه با اضطراب جدایی فرزندمان کنار بیاییم؟ ادامه »