حفظ دوست در کودکان با اختلال بیش فعال – کم توجهی

    والدین باید در خانه از جملات مودبانه استفاده کنند تا کودک به گفتن آنها عادت کند،کودک یا نوجوان باید در گردهمایی ها از عبارات زیر استفاده کند:   خواهش می کنم متشکرم متاسفم عذر می خواهم اشکالی ندارد اگر …؟ خوشحال میشوم اگر ….؟   کودک باید یاد بگیرد به دوستان واکنش مثبت …

حفظ دوست در کودکان با اختلال بیش فعال – کم توجهی ادامه »