تکنیک های ارتباط صحیح

اصولی برای ارتباط صحیح میان زن و شوهر

مهدی وزیریان روانشناس ارشد بالینی  درمانگرافسردگی ،وسواس و اختلالات اضطرابی اصولی برای ارتباط صحیح میان زن و شوهر و طرز نتیجه گیری آنها در قبال یکدیگر ! اصول شناختی که بسیاری از زوج های گرفتار را به درک شرایط بهتر کمک میکند .بااستفاده از این اصول زن و شوهر می‌توانندرفتار منطقی تری اتخاذ کنند ودر …

اصولی برای ارتباط صحیح میان زن و شوهر ادامه »

پندهایی برای برقراری ارتباط

  ارتباط موثر بین والدین و فرزندان،همیشه به راحتی برقرار نمیشود ، کودکان و بزرگسالان دارای شیوه های متفاوت ارتباط و پاسخ دهی در گفتگو و محاوره خودهستند به علاوه زمان و فضای محاوره ، تعیین کننده موفقیت ان خواهند بود. والدین باید با فرزند خود در محیطی آرام و باروشی عاری از شتاب صحبت …

پندهایی برای برقراری ارتباط ادامه »