تکلم کودکان

پیشنهادهایی به والدین برای بهبود تکلم کودکان

در سالهای اولیه تولد (کمتر از 2 سال) با کودک خود به طور مکرر صحبت کنید. کتاب های مختلف برای کودک بخوانید و با کودک در مورد داستان کتاب صحبت کنید. به کودک کمک کنید تا روی الگوهای صدای مربوط به کلمات دقت کنید، به عنوان مثال قافیه یا کلمات دارای ریتم مشابه. از کودک …

پیشنهادهایی به والدین برای بهبود تکلم کودکان ادامه »

توانایی زبان کودکان 2 تا 3 سال

کودک 2 تا 3 سال باید قادر به انجام کارهای زیر باشد: صحبت کردن شنیدن و درک کردن ·         تقریبا برای هر موضوعی لغتی را بیان کند. ·         از جملات 2 یا 3 کلمه ای برای صحبت و درخواست استفاده کند. ·         از صداهای ک، گ، ف، ت، د، ن استفاده کند. ·         صحبت های …

توانایی زبان کودکان 2 تا 3 سال ادامه »

سن صحبت کردن در کودکان

سن صحبت کردن کودک چند سالگی است؟!   پسر شما 2 ساله است اما هنوز صحبت نمی کند. او لغات خیلی کمی بیان می کند، اما در مقایسه با هم سن و سال هایش کمی عقب تر است. به یاد دارید که خواهرش در همان سن می توانست جمله کامل بیان کند. به همین دلیل …

سن صحبت کردن در کودکان ادامه »