کودک آزاری مخفی ( سندرم تکان دادن های کودک )

  سندرم تکان دادن های کودک   این سندرم زمانی ایجاد میشود که بدون در نظر گرفتن عوارض ،نوزاد نوپا را تکان داده یا بالا و پائین می اندازند که همین کار می تواند آسیب جدی مغزی به کودک وارد شود . این تکان ها باعث میشود تا سلولهای مغزی کودک را از بین ببرد …

کودک آزاری مخفی ( سندرم تکان دادن های کودک ) ادامه »