بازی مادر و کودک

مهم ترین چیزی که یک کودک نیاز دارد !

مهم ترین چیزی که کودکتان نیاز دارد ! نیاز به توجه در کودک فرزندان ما برای زندگی کردن وداشتن روح و روان سالم علاوه بر آب و هوا و غذا به توجه کردن نیز وابسته اند و این مساله بسیار مهمی برای کودکان است. خود ما نیز وقتی توسط حضور دیگری درک میشویم بسیار خرسند …

مهم ترین چیزی که یک کودک نیاز دارد ! ادامه »