انواع توجه و تمرین هایی برای تقویت آن

انواع توجه و تمرین هایی برای تقویت آن به منظور تقویت مهارت های شناختی در کودکان  به ویژه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی – کمبود توجه، باید دید کدام بخش از عملکردهای شناختی آنها دچار اختلال شده است و چه بخش هایی در او باید تقویت شود. یکی از عملکردهای شناختی توجه می باشد …

انواع توجه و تمرین هایی برای تقویت آن ادامه »