توانایی های کودکان

توانایی های کودکان – کلاس چهارم

کودکان با اتمام کلاس چهارم باید قادر به انجام کارهای زیر باشند: مهارت شنیدار گوش دادن و درک اطلاعات ارائه شده توسط دیگران بیان نظرات براساس شواهد موجود گوش دادن با هدف خاص مهارت گفتار استفاده صحیح لغات در مکالمات استفاده موثر زبان با هدف های مختلف درک زبان تمثیلی شرکت در بحث های گروهی …

توانایی های کودکان – کلاس چهارم ادامه »

توانایی های ارتباطی کودک شما – کلاس سوم

با اتمام کلاس سوم کودک شما باید دارای توانایی هایی باشد که برخی از آنها به شرح زیر می باشند: مهارت گوش دادن در گروه ها با دقت و توجه گوش دهد. محتوای متناسب با سن خود را درک کند. مهارت کلامی واضح و با صدای مناسب گوش دهد. سوال بپرسد و به سوالات پاسخ …

توانایی های ارتباطی کودک شما – کلاس سوم ادامه »

توانایی های ارتباطی کودک شما – کلاس دوم

تا انتهای کلاس دوم فرزند شما باید قادر به انجام کارهای زیر باشد: گوش دادن دستورات 3 تا 4 بخشی پی در پی را دنبال کند. لغات مربوط به جهت را درک کند (به عنوان مثال مکان، زمان و فضا). به سوالات مربوط به داستان در سطح مقطع خود به درستی پاسخ دهد. صحبت کردن …

توانایی های ارتباطی کودک شما – کلاس دوم ادامه »

توانایی های ارتباطی کودک شما – کلاس اول

با اتمام کلاس اول کودک شما باید قادر به انجام کارهای زیر باشد: گوش دادن اطلاعات را به خاطر بسپرد. به دستورالعمل ها پاسخ دهد. دستورات 2 تا 3 بخشی پی در پی را دنبال کند. صحبت کردن دیگران به راحتی صحبت های او را درک کنند. به سوالات پیچیده تر بله / نه به …

توانایی های ارتباطی کودک شما – کلاس اول ادامه »