توانایی های کودکان – کلاس چهارم

کودکان با اتمام کلاس چهارم باید قادر به انجام کارهای زیر باشند: مهارت شنیدار گوش دادن و درک اطلاعات ارائه شده توسط دیگران بیان نظرات براساس شواهد موجود گوش دادن با هدف خاص مهارت گفتار استفاده صحیح لغات در مکالمات استفاده موثر زبان با هدف های مختلف درک زبان تمثیلی شرکت در بحث های گروهی …

توانایی های کودکان – کلاس چهارم ادامه »