تنهایی

گذر از تنهایی به برقراری رابطه

    من از اینکه فردی همانند خود بیابم بسیار میترسم و در عین حال بسیار خوشحالم که بتوانم چنین فردی را پیدا کنم .من بسیار تنها هستم ولی باز هم میترسم که انزوای من مثل حبابی بترکد و دیگر نقش اصلی در دنیای پیرامون من را ایفا نکند .   تنهایی تنهایی همانند احساس …

گذر از تنهایی به برقراری رابطه ادامه »

تنها ماندن همان احساس تنهایی است؟

تنهایی یک احساس مشترک در میان تمام انسان هاست و در هر فردی می تواند اتفاق بیفتد ولی برای هر کس پیچیده و منحصر به فرد می باشد بنابراین درک تنهایی هر فرد و پیشگیری و درمان این حالت مخرب ذهنی به طور چشمگیری متفاوت است و می تواند علل مختلفی داشته باشد.  تنهایی یعنی …

تنها ماندن همان احساس تنهایی است؟ ادامه »