چگونه اختلال بیش فعالی و کمبود توجه را طبیعی درمان کنیم؟(بخش دوم)

11.به طور واضح ارتباط برقرار کنید.قبل از این که با فرزند خود صحبت کنید عواملی که باعث حواس پرتی می شود را قطع کنید سعی نکنید که در حالی که تلوزیون نماشا می کند با او صحبت کنید یا سر او فریاد بزنید وقتی در اتاقی است که پر از سرو صدا است.اول اسم آنها …

چگونه اختلال بیش فعالی و کمبود توجه را طبیعی درمان کنیم؟(بخش دوم) ادامه »