اثرات پوشیدن کفش پاشنه بلند خانم ها برآقایان

    خیلی از زنان نسبت به کار نکردن آقایان غر میزنند که چرا آنها به طور منظم کمک نمی کنند؟ یا چرا در خیابان بعضی از آقایان کمک نمی کنند؟     در یک مطالعه جدید نشان داده است که روش هایی برای تشویق آقایان که مفید واقع شوند وجود دارد.   این مطالعه …

اثرات پوشیدن کفش پاشنه بلند خانم ها برآقایان ادامه »