تمرین های مخصوص عضلات کمر و شکم

تمرین های مخصوص عضلات کمر و شکم- حرکات

تمرین های مخصوص عضلات کمر و شکم- حرکات ورزش های شکمی برای موثرتر شدن این تمرینات عضلات زیر باید درگیر شوند:  عضلات شکمی عضلات تحتانی شکمی عضلات مورب شکمی چرخش لگن – روی زمین دراز بکشید، پاها را از زانو خم کرده و موازی هم بگذارید، دسته ها از آرنج خم و در کنار سر …

تمرین های مخصوص عضلات کمر و شکم- حرکات ادامه »

تمرین های مخصوص عضلات کمر و شکم- دیدگاه کلی

تمرین های مخصوص عضلات کمر و شکم- دیدگاه کلی بسیاری از تبلیغات، مخصوصا تبلیغات مخصوص دستگاههای ورزشی، “شکم شش تیکه” را به شما وعده می دهند؛ در حالیکه یک انسان معمولی، حتی در تمرینات ورزشی، به اندازه کافی تمرین مخصوص کمر و شکم انجام نمی دهد. عضلات کمر و شکم به عنوان عضلات هسته ایی …

تمرین های مخصوص عضلات کمر و شکم- دیدگاه کلی ادامه »