تمرینات افزایش سرعت پردازش اطلاعات توسط مغز-قسمت اول

امروز به تمرینی می پردازیم  که سرعت پردازش مغز شما را افزایش خواهد کرد. همچنین این تمرین باعث تقویت مهارت های توجه ، افزایش حافظه فعال، و توسعه مهارت های  بینایی شما می شود. این تمرین، زمانی که با شدت و فرکانس زیاد انجام می شود باعث ایجاد مسیرهای جدید عصبی و بهبود پلاستیسیته مغزی شما …

تمرینات افزایش سرعت پردازش اطلاعات توسط مغز-قسمت اول ادامه »