چطور ارزش های خود را شناسایی کنیم؟

   فایل صوتی این مقاله به همراه توضیحات تکمیلی: شناسایی ارزش ها: تمرین جشن تولد 80 سالگی یکی از اهداف درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) وضوح ارزش ها است: این تمرین می تواند به ما کمک کند تا در تماس با ارزش های خود قرار گیریم. برای انجام این تمرین، تصور خواهیم کرد که …

چطور ارزش های خود را شناسایی کنیم؟ ادامه »