تمرین توجه آگاهی

تمرین تنفس با توجه آگاهی…

کاهش استرس، اضطراب، و هیجانات منفی، آرام ساختن خود در هنگام عصبانیت، و بالا بردن مهارت های تمرکز… فایل صوتی این مقاله به همراه توضیحات تکمیلی: چطور می توانید توجه آگاهی(ذهن آگاهی) را ایجاد کنید؟ یک روش اولیه این است که توجه خود را بر تنفستان متمرکز کنید_ یک تمرین ساده که ” تنفس توجه …

تمرین تنفس با توجه آگاهی… ادامه »

توجه آگاهی برای مدیریت انتظارات…

استفاده از توجه آگاهی برای مدیریت انتظارات خود هر روز، در محل کار، در خانه، حتی در تعطیلات، ما با انتظاراتی سروکار داریم. وقتی انتظارات برآورده نمی شوند چه اتفاقی می افتد؟ وقتی پروژه ای انجام نمی شود چه اتفاقی رخ می دهد؟ افراد به انتظاراتشان متصل هستند. وقتی انتظاراتشان برآورده نمی شود می توانند …

توجه آگاهی برای مدیریت انتظارات… ادامه »