تمرین هایی برای تقویت حافظه ی فعال/ مرکز تخصصی نوروتراپی در تهران

حافظه فعال همان حافظه کوتاه مدته؟/ مرکز نوروفیدبک خوب در شمال تهران حافظه ی فعال نقش پر اهمیتی در تفکر دارد . وقتی هشیارانه می کوشیم مسأله ای را حل کنیم،معمولاً حافظه ی فعال را برای ذخیره سازی اجزاء مسأله و همچنین اطلاعات دریافتی از حافظه ی دراز مدت در باب آن مسأله به کار …

تمرین هایی برای تقویت حافظه ی فعال/ مرکز تخصصی نوروتراپی در تهران ادامه »