اختلال خواندن به چه دلیل ایجاد میشود؟

    روان شناسان برآورد کرده اند که 50% دانش اموزان حساب نارسا،اختلالات خواندن هم دارند.این گروه غالبا به عنوان دانش آموزان با اختلالات یادگیری عام ارجاع می شوند و انها،هم در حافظه فعال کلامی و هم در حافظه فعال دیداری-فضائی نقص دارند.   آیا نقایص حافظه فعال بر اساس شدت نقایص یادگیری تغییر می …

اختلال خواندن به چه دلیل ایجاد میشود؟ ادامه »