یوگا و سندرم تونل کارپ

یوگا و سندرم تونل کارپ اگر به طور منظم انگشتانتان دست . پای شما سوزن سوزن  و بی حسی می شوند، ممکن است سندرم تونل کارپ (Carpal Tunnel Syndrome) داشته باشید. این سندرم به دلیل باریک و تنگ شدن یک عصب در مچ دست ایجاد می شود. با انجام برخی حرکات یوگا می توان این …

یوگا و سندرم تونل کارپ ادامه »