بیماریهای مقاربتی2

ویروس هرپس سیمپلکس نوع 1  زخم ها ی سرد و یا تب خال بر روی لب ها نشانه ای از عفونت ویروس تب خال(HSV1) می باشد، این نوع ویروس از راه بوسیدن و تماس با اعضای خانواده  انتقال می یابد. و همچنین می تواند به اندام تناسلی نیز منتقل شود، هیچ درمانی برای عفونت هرپس …

بیماریهای مقاربتی2 ادامه »