ورزش برای مشاغل پشت میز نشین: تقویت عضلات بالابرنده شانه

این حرکات را چگونه باید انجام داد؟ در حالت نشسته و یا ایستاده دست غیر فعال پائین در حالت نرمال و دست فعال به سمت بالا کشیده با آرنج صاف قرار میگیرد این حرکت در طرف مقابل نیز انجام میشود. همین ورزش ها را علاوه بر بالا و پائین بردن عضلات شانه بهتر است به …

ورزش برای مشاغل پشت میز نشین: تقویت عضلات بالابرنده شانه ادامه »