فواید بازی درمانی

♦ در مورد کودکانی که اختلال پس از سانحه دارند (PTSD) سطح اضطراب را کاهش می دهد. ♦ بیان احساسات در کودکان را تسهیل می کند. ♦ عزت نفس و احساس صلاحیت را در کودکان افزایش می دهد ♦ حس اعتماد به خود و دیگران را در کودک تقویت می کند ♦ یک ارتباط سالم …

فواید بازی درمانی ادامه »