بهبود روابط بین کودکان و والدین |مرکز مشاوره خانواده | مشاوره و روانشناسی

توانایی برقراری یک رابطه خوب با فرزندان مهارت بسیار مهمی برای والدین محسوب می شود. داشتن یک رابطه مثبت و موثر با کودکان باعث می شود که پدر و مادر بودن بسیار لذت بخش تر باشد. برای کودکان و نوجوانان رابطه خوب با والدین باعث بالا رفتن اعتماد فرزند و همچنین احترام متقابل می شود. …

بهبود روابط بین کودکان و والدین |مرکز مشاوره خانواده | مشاوره و روانشناسی ادامه »