افزایش اعتماد بنفس کودک بیش فعال با یک راهکار ساده!

با ورزش ،اعتماد بنفس کودک بیش فعال را افزایش دهید به علت ارثی بودن بیش فعالی، کودک بیش فعال مسئول نیست. بیش فعالی توسط ژن‌های مرتبط به طفل انتقال می‌یابد و نباید کودک مبتلا به بیش فعالی را بخاطر چیزی که مسئول نیست تنبیه کرد و نادیده گرفت. چنانچه پدر و مادر اگاه باشند که …

افزایش اعتماد بنفس کودک بیش فعال با یک راهکار ساده! ادامه »