غذاهایی که سطح انرژی و خلق وخو را تقویت می کنند

    آیا مواد غذایی می توانند انرژی را بیشتر کنند و خلق و خو را بهبود دهند     گرچه بیان این مطلب که، “یک سیب در روز شما را از افسردگی مصون می‌دارد.” کمی زود است ولی محققان در حال مطالعه  ارتباط بین آنچه می‌خوریم وچه احساس می کنیم، می باشند.    شواهدی وجود …

غذاهایی که سطح انرژی و خلق وخو را تقویت می کنند ادامه »