چگونه اعتماد به نفس داشته باشم؟ بخش سوم

بخش سوم :حذف باورهای منفی 1 از درونتان شروع کنید. انتقادها و توهین های مخرب را نادیده بگیرید، مخصوصا موضوعاتی که مربوط به گذشته هستند. نظر شما درباره خودتان مهم تر از نظر هرکس دیگری است، زیرا که شما خودتان را بهتر از هرکس دیگری می شناسید. بسیاری از ما توسط دیگران در برخی زمان …

چگونه اعتماد به نفس داشته باشم؟ بخش سوم ادامه »