مدیریت بیش فعالی کم توجهی در بزرگسالان

مهارت های ضروری برای مدیریت بیش فعالی کم توجهی در بزرگسالان اکثریت بزرگسالان مبتلا به بیش فعالی کم توجهی نیاز به تنظیم نگرش دارند، دلیلش هم این است که بسیاری از آنها با عزت نفس پایین به زندگی خود نگاه می کنند. ما می توانیم درک کنیم که چرا این اتفاق می افتد. هنگامی که …

مدیریت بیش فعالی کم توجهی در بزرگسالان ادامه »