حتی استفاده تفریحی از ماری جوانا نیز می تواند اثرات تخریبی روی مغز داشته باشد

محققان دانشگاه نورث وسترن مدرسه فینبرگ پزشکی، دانشکده پزشکی هاروارد و بیمارستان عمومی ماساچوست با استفاده از اسکن MRI برای مقایسه مغز افرادی که ماری جوانا تفریحی مصرف می کنند با افرادی که ماری جوانا مصرف نمی کنند پرداختند. اگر چه مصرف کنندگان تفریجی ماری جوانا به مواد مخدر معتاد نیستند ولی داده های تصویربرداری …

حتی استفاده تفریحی از ماری جوانا نیز می تواند اثرات تخریبی روی مغز داشته باشد ادامه »