تفاوت همدلی با همدردی

    در سال 1909، روانشناسی بنام ادوارد تیچنر کلمه همدلی” را زبان آلمانی به انگلیسی تعریف کرد و این کلمه بدین منظور ترجمه شد: همدلی به عنوان توانایی فرد در به رسمیت شناختن و به اشتراک گذاشتن احساسات با شخص دیگر تعریف شده است.این همدلی حتی میتواند در صورت و چهره فرد هم تاثیر …

تفاوت همدلی با همدردی ادامه »